Historik

Tore Nilsons Fond (senare stiftelse) för medicinsk forskning bildades vid ett sammanträde i Konsul Tore Nilsons hem i Stockholm 1969. Tore Nilson var son till Ernst Nilson som från ett åkeri skapade bilfirman Ernst Nilson AB i Stockholm. 1946 blev Tore Nilson VD för företaget. Han utökade företaget med att i USA införskaffa agenturerna för Caterpillar maskiner och Hyster truckar. Dessa två agenturer lades i det nystartade bolaget Nilsons Maskin AB.

På uppdrag av Marcus Wallenberg bildades 1963 utvecklingsbolaget Incentive AB, med uppgift att främja företagsamhet och medverka till att värdefulla forskningsresultat omsattes i industriell utveckling och produktion. Ett av företagen som förvärvades av Incentive var Nilsons Maskin AB, som blev en värdefull grundsten för Incentive.

Tore Nilson förblev styrelseledamot i Incentive till sin död. Han var även en stor aktieägare i bolaget. Incentive förvärvade snart flera högteknologiska företag, som arbetade nära högskolor och universitet. Tore Nilson kom härigenom i kontakt med vetenskapssamhället. Han var bl a en flitig deltagare i det Vetenskapliga Rådets sammanträden. Tore Nilsons hälsa försämrades och det kunde konstateras att han led av cancer, vilken han senare avled av. Dessa omständigheter i kombination med Tore Nilsons intresse för vetenskapligt forskningsarbete medverkade till att familjen bildade en stiftelse för att främja medicinsk klinisk forskning.