Ansökan

Fr.o.m. 2014 gäller elektronisk ansökan och länk kommer att läggas in på denna sida i början av augusti.

Ansökan lämnas elektroniskt i enlighet med anvisningar som följer. Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan medför att ansökan lämnas utan avseende. Varje ansökningstillfälle annonseras i Läkartidningen under våren.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 september klockan 23:59.

Inkomna ansökningar bedöms av professorerna Tore Scherstén, ordf., Håkan Eriksson, Lars Wiklund, Olle Isaksson, Catharina Svanborg och Olle Svensson vilka ingår i stiftelsens styrelse. Stiftelsen förvaltas av SEB Stiftelser i Stockholm.