Ansökan

Ansökan görs digitalt via länken nedan. Innan du påbörjar en ansökan är det viktigt att du läser igenom de instruktioner som står angivna efter att du loggat in.

Ansökningssystemet öppnar 1 augusti och stänger 1 september klockan. 23.59. Det går utmärkt att lämna in ansökan på engelska. Ungefärligt maximalt ansökningsbelopp är 200. 000 kr.

Inkomna ansökningar bedöms av professorerna Håkan Eriksson, ordf., Kristina Broliden, Olle Isaksson, Olle Svensson och Lars Wiklund.

Vid tekniska problem med det elektroniska ansökningssystemet kontakta SEB Stiftelsesupport, tel. 08-76 372 20 endast tisdag kl. 10-11) eller stiftelsesupport.stockholm@seb.se