Ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning. Som regel utgår dock ej stöd till områden som är väl tillgodosedda genom Specialfonder, t.ex. cancerforskning.

Stiftelsen vill bereda yngre graduerade forskare (inom en tidsrymd av ca tre år efter disputation) möjligheter till vetenskapligt arbete genom anslag, som kan utgå i högst tre år. Med ”yngre” avses forskare, som ännu inte etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansieringsorgan.

Inom samma områden och med samma begränsningar som gäller för stiftelsens forskningsanslag utdelas särskilda reseanslag avseende forskning eller avancerade studier i utlandet.